Şirket haberleri

<< < (2/2)

Foton:
 ANEL TELEKOM, TT Net A.Ş.'nin açmış olduğu "28 İl 33 noktada kendisine ait POP noktası altyapılarının oluşturulmasına yönelik ürün/hizmetlerin sağlanması işi" ihalesine Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile İş Ortaklığı şeklinde teklif verilmesinin kabul edildiğini açıklamıştır.
- DOĞUŞ OTOMOTİV, basında çıkan "Volkswagen'in Türkiye'de otomobil fabrikası yatırımının gündemlerinde olduğu" şeklindeki haberle ilgili olarak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir husus bulunmadığını açıklamıştır.
- DOĞAN YAYIN HOLDİNG, Moody's tarafından yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun "Ba3"; ulusal ölçek derecelendirme notunun "Baa1" ve görünümünün de "durağan" olarak belirlendiğini açıklamıştır.
- FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON, gelebilecek küçük adetlerdeki siparişleri karşılamak için üretim yapması planlanan eski manuel üretim bandı gerekli verimi vermediğinden, 536.000 YTL karşılığında satılmıştır. Bu tezgahların defter değerleri sıfır olduğundan bu satışın hasılatının tamamı kar olarak tablolara yansıyacaktır.
- KARSAN OTOMOTİV, ABD ve Kanada'da satılmak üzere tasarlanmış yeni bir taxi modelinin nihai mühendislik çalışmaları ve 10 yıl süreyle Karsan'da üretimi için nihai kontrat sürecinin Ekim ayı sonuna kadar tamamlanacağını, önceki özel durum açıklamalarında belirtmişti. Taksi projesiyle ilgili nihai değerlendirme devam etmekte olup, karar ve kontrat sürecinin en geç yılbaşına kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
- MAZHAR ZORLU HOLDİNG, 3-4 Ekim 2007 tarihlerinde TMSF yetkililerince başlatılan haciz işlemi sırasında kefaletten doğan borçların ödenmesi ile ilgili sunduğu teklif doğrultusunda şirket fonları uygun oldukça o tarihten bugüne kadar muhtelif tarihlerde ödemeler gerçekleştirildiğini açıklamıştır.
- PARK ELEKTRİK, Siirt-Şirvan-Tarihler mevkiindeki Hidroelektrik Santralı üretim lisansı alımı için EPDK'ye başvurulduğunu açıklamıştır. Hidroelektrik Santralinin kurulu gücü 50,5 MWm olup, üretim lisansının süresi 49 yıldır.
- SİNPAŞ GYO, İstanbul/Üsküdar'da 73.571 metrekare büyüklüğünde bir arsanın nakit karşılığında veya hasılat paylaşımı yöntemiyle satın alınması için arsa sahipleri ile görüşmelere başladığını açıklamıştır.
- ÇBS PRİNTAŞ ile ilgili olarak ÇBS Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, sahip olduğu 1.150.000 YTL nominal değerli hisse senedinin 5 yıl içerisinde satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK'ye başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir.
- ÜLKER BİSKÜVİ, mevcut 241.087.000 YTL tutarındaki ödenmiş sermayesinin; 27.513.000 YTL tutarında %11,41 oranında artırılarak 268.600.000 YTL'ye yükseltilmesine karar verildiğini açıklamıştır.
- KARSAN, (Hedef Fiyat: 5,25 YTL, Öneri: Al) 2007 yılının ilk dokuz aylık döneminde 30,766 YTL net zarar ettiğini açıklamıştır. Şirket'in 2006/09 döneminde net zararı 26,7 milyon YTL düzeyinde bulunmaktaydı.

Foton:
ALCATEL, tedarikçi Anel Elektronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. (Aneltech) ile karşılıklı olarak yaptığı protokolde 31 Ocak 2008 tarihinde sona erecek anlaşmanın mevcut içerik ve şartlarla yenilenmemesi konusunda mutabık kalındığını açıklamıştır. Son açıklanan Eylül 2007 mali tabloları dikkate alındığında; Aneltech'ten yapılan alımların, satışların maliyeti içindeki payı %10,1 ve Aneltech'e olan borcun, ticari borçlar içindeki payı ise %16,8'dir.
- ANEL TELEKOM, Solectron Elektronik Üretim ve Paz. San. ve Tic. A.Ş. ile ilişkili olarak imzalanan "Prensip Anlaşması"nın kabulüne karar verildiğini açıklamıştır. Sözkonusu prensip anlaşmasına göre Şirket, Solectron Elektronik Üretim ve Paz. San. ve Tic. A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı makine ve cihazlar ile demirbaşları USD 2.750.000+KDV bedel ile satın alma hakkına sahip olup bedelin ödenme şartları bilahare belirlenecektir. Devir alma işlemlerinin Nisan 2008 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir. Sözkonusu makine ve cihazlar ile demirbaş alımı sonucunda, Şirketin yürütmekte olduğu elektronik kart üretimi prosesi teknolojik olarak yenilenecek, elektronik kart üretim ve test kapasitesi yaklaşık beş kat artacaktır.
- ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ile arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Atış Kontrol Sistemi tedariki maksadıyla 5 Kasım 2007 tarihinde, 28.500.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladığını açıklamıştır.
- BEKO ELEKTRONİK, sahibi olduğu Beylikdüzü Mevkii B. Çekmece'de bulunan mevcut üretim tesisi ve üzerinde bulunduğu arazinin kısmen veya tamamen satışı konusunda yetkilendirilmiş olan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. açık arttırma yerine potansiyel alıcılarla birebir görüşmeler suretiyle süreci devam ettirdiğini açıklamıştır.
- ERSU MEYVE, Ereğli Konya'daki arsasının 20.000 m2'lik bölümünün alış veriş merkezi ve Condominium olarak inşa edilmek üzere ve minimum 6.000.000 Dolar değer olmak üzere satışının yapılmasına karar verildiğini açıklamıştır.
- FİNANSBANK, European Invesment Bank'dan (EIB) National Bank of Greece (NBG) garantisinde, KOBİ ve ticari müşterilerine yatırım finansmanı amacıyla kullandırmak üzere toplam 7 yıl vadeli ve 100.000.000 Euro tutarında kredi alınmasına ilişkin kredi sözleşmesi imzaladığını açıklamıştır.
- İHLAS EV ALETLERİ, İhlas Madencilik A.Ş.'nin Teknodan Teknoloji Danışmanlığı Proje Üretim Ar-Ge Sanayi Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirketin sahip olduğu Manisa-Alaşekir'deki toplam 2,268 hektar araziye ait arama ruhsatlarının devir alınması için gereken müracaatın yapılmasına karar verildiğini açıklamıştır.
- Y VE Y GYO, Modernist Projesinde Esenyurt Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 26 adet dairenin (toplam 3550 m2) satımına ilişkin 11.12.2007 tarihinde düzenlenecek ihaleye katılma kararı aldığını açıklamıştır.
- LİO YAĞ, fabrika binası, müştemilatı ve makine teçhizatının bulunduğu taşınmazının, Yapı Kredi Bankası A.Ş.'ye 6.570.000 YTL bedelle ihale olunduğunu açıklamıştır.
- METEMTEKS, rüzgar enerjisiyle elektrik üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla iştirak etmiş olduğu Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş.'nin Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'daki 3 ayrı RES (rüzgar enerjisi santrali) ile ilgili olarak EPDK 'ya yaptığı lisans başvurularının incemelesinin devam ettiğini açıklamıştır. Ayrıca Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş.'nin yatırımların finansmanını teminen Şirket sermayesinin 1.150.000 YTL tutarında artırılarak 1.200.000 YTL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.
- PERA GYO, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı'nın (Vakıf) maliki bulunduğu, Valikonağı Caddesi Nişantaşı/İstanbul adresinde bulunan 6041,24 metrekarelik gayrimenkul ihalesinin iptal edildiğinin öğrenildiğini açıklamıştır.
- REYSAŞ TAŞIMACILIK, depo yatırımları alanına daha çok eğilerek proje geliştirebilmesi ve bu yatırımlar ve projeleri tek bir yönetim mercii tarafından organize edebilmesi amacı ile kısmi bölünme suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde yeni bir şirket kurulmasına, kurulacak olan GYO'nun hisselerinin SPK tebliğinde öngörülen ilgili süre zarfında halka arz edilmesine karar verildiğini açıklamıştır.
- SİLVERLİNE, İMKB'de meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir.
- TURKCELL, %100 hissedarı bulunduğu Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'nin (Turktell) 7 Aralık 2007 tarihli olağan genel kurul toplantısında, Turktell'e 2007 yılı içerisinde sermaye avansı olarak ödenmiş 279.398.397 YTL'nin Turktell'in mevcut sermayesine ilave edilmek suretiyle Turktell'in sermayesinin artırılmasına karar verildiğini açıklamıştır.
- VESTEL ELEKTRONİK, Moody's tarafından kredi notunun görünümünün durağandan negatife değiştirildiğini, B1 olan kredi notunun teyit edildiğini açıklamıştır. Moody's tarafından yapılan açıklamada kredi notunun görünümünün negatife değiştirilmesinde CRT TV tarafında belli bir doygunluğa ulaşan TV sektöründe, LCD TV fiyatlarında devam eden düşme trendi ve TL'nin değerlenmesi paralelinde şirketin marjlarında yaşanan gerilemenin de etkili olduğu belirtilmiştir.
- YAPI VE KREDİ BANKASI, Unicredit Group bünyesinde yer alan Banca di Roma S.P.A.'in sahibi olduğu Banca di Roma S.P.A. Merkezi Roma İstanbul Şubesi'nin ticari işletmesinin devralınmasına ilişkin "Ticari İşletme Devri Sözleşmesi"nin imzalandığını açıklamıştır.
- MARDİN ÇİMENTO, çıkarılmış sermayesinin %23,75 oranında bedelsiz arttırılarak 73.144.000,00 YTL'dan 90.515.700,00 YTL'na çıkarılmasına karar verildiğini açıklamıştır.
- Koç Holding-Fiat Auto ortaklığı ile faaliyet gösteren Tofaş, üretim denetlemelerinden büyük başarı ile geçti. Kasım ayı içinde "World Class Manufacturing (WCM) - Dünya Çapında Üretim" denetlemelerinin gerçekleştiği Tofaş fabrikası daha önce 42 olan puanını 53'e yükseltti. Bu puan ile bronz seviyeye çıkarak dünya çapında üretim tesisi seviyesine gelen Tofaş, ayrıca Fiat Auto fabrikaları içinde bugüne kadar alınan en iyi sonuca ulaşmayı başardı. (Referans)

Foton:
İMKB Şirket Haberleri
 
 
- ARENA BİLGİSAYAR, yabancı ortaklık konusunda firmalarla görüşmelerinin sürdüğünü ancak herhangi bir ön yada nihai anlaşma yapılmadığını açıklamıştır.
- AYEN ENERJİ, EPDK tarafından Rize'de kurulması planlanan 40 MW kurulu gücünde kanal tipi Paşalar HES Üretim Tesisine lisans verildiğini açıklamıştır.
- BOYNER MAĞAZACILIK ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fennella S.a.r.I."nin, Holding, Altınyıldız ve "BBA Beymen Boğaziçi Alboy Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş." nin Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.'den sahip olduğu hisselerin bir kısmını satın alması sonucu, çağrı işleminin yapılması için gereken izinlerin alındığı belirtilmiştir. (Çağrı ilan metnine göre, çağrı fiyatı 1,6704 Dolar (2,01 YTL) olacaktır. Çağrı fiyatı 3 Ocak tarihli kapanışın (3,10 YTL) altında kalmaktadır.)
- DENİZBANK ile ilgili olarak Dexia, yapmış olduğu hisse alımlarıyla Banka'daki ortaklık payını %99,8130'a yükselttiğini açıklamıştır.
- DEVA HOLDİNG, bağlı ortaklıklarından Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç A.Ş. ile Sayat Sağlık Yatırımları ve Ticaret A.Ş.'nin birleşme işlemlerinin tamamlandığını açıklamıştır.
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA ve VAKIF FİNANSAL KİRALAMA, İMKB'de meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili kamuya açıklanmamış bir durum olmadığını belirtmişlerdir. (Sektördeki KDV teşviğinin kaldırılmasının, sektörel iş hacmini daraltacağı beklentisi nedeniyle, finansal kiralama sektörü hisselerinin fiyatları sert şekilde düşmektedir. Mevcut durumda sektördeki hisselerin genelinde Alım önermemekteyiz.)
- NORTEL NETAŞ, Tellcom İletişim Hizmetleri A.Ş. (TELLCOM) ile arasında Tellcom'un optik erişim altyapısının tesisi projesiyle ilgili olarak, mühendislik, malzeme temini, yönetimi, depolanması, montajı ve saha surveylerinin yapılması için 1.595.750 ABD Doları + KDV olan bir sözleşme imzalandığını açıklamıştır.
- PERA GYO, hisselerinin tamamına sahip olduğu ve bünyesi nezdinde birleştirilmesi çalışmaları devam eden Kentsel Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Planlama A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Denizli'deki arazide gerçekleştirilecek ve alışveriş merkezi, otel, hastane ve konuttan oluşan "Sümerpark" projesinde çok yakın bir zaman içerisinde inşaatına başlanacağını, KKTC Girne Tatlısu'daki "Aqua Dolce" projesinin de hazırlık çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştır.
- REYSAŞ TAŞIMACILIK, Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin ithal ettiği araçların taşınması işlemi ile ilgili olarak; iki yıl süreli, tahmini taşıma bedeli 3.000.000 YTL olan anlaşma imzalandığını açıklamıştır.
- TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan Antalya Gazipaşa Havaalanı'nın 25 yıl süre ile kiralanmak suretiyle işletme hakkının verilmesine ilişkin ihaleye Rekabet Kurulu'ndan sonra DHMİ'nin de onay verdiğini açıklamıştır.
- YAPI VE KREDİ BANKASI, tasfiye edilmesine karar verilen, sermayesinin tamamına Bankanın sahip olduğu Azur Tourism Investments N.V.'nin yurt dışındaki tasfiye sürecinin tamamlandığını, 18.153.570,65 USD tutarındaki tasfiye bakiyesinin banka hesaplarına intikal ettiğini açıklamıştır.
- YAPI VE KREDİ BANKASI, basında çıkan Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ve Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.'deki hisselerinin satılmasına yönelik haberin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştır.
- ÇELEBİ HAVA SERVİSİ, çıkarılmış sermayesinin 10.800.000 YTL (%80) bedelsiz artırılarak 13.500.000 YTL'den 24.300.000 YTL'ye yükseltilmesinde bedelsiz pay alma haklarının 04.01.2008 tarihinden itibaren kullandırılacağını açıklamıştır. 
 

Foton:
 BORUSAN YATIRIM, Borusan Telekom ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Hindistan kökenli Dhanus Technologies firmasına satıldığını açıklamıştır.
- İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI, AmonRa Emerging Growth Fund'un sahip olduğu, sermayesinin %24,89'una tekabül eden hisse senetlerinin 2,55 YTL fiyattan Metage Capital Ltd. hesabına 17.01.2008 tarihinde Toptan Satışlar Pazarı'nda satılacağını açıklamıştır.
- KOÇ HOLDİNG, Migros hisselerinin satışı ile ilgili olarak teklifler üzerinde görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştır.
- L.İ.O. YAĞ, markalarının satışı ihalesine katılım olmadığı için, ihalenin 21.01.2008'e ertelendiğini açıklamıştır.
- MERKO GIDA, Yalova'da bulunan soğuk hava ve kuru depolama alanı niteliğindeki gayrimenkulün satılması için Standart Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'ne yetki verildiğini açıklamıştır.
- Doğan Holding, 2006 sonunda 8.5 milyar dolar olan cironun 2007'de yüzde 10-12 büyüyeceğini, 2008'de medya ve akaryakıt dışında yeni iş kollarında da yatırım yapılacağını açıklamıştır. (Referans)
- Anadolu Hayat Emekliliğin, 2007 yılı başından itibaren katılımcı sayısını yaklaşık 110 bin kişi artırarak, toplamda 300 bin kişiye ulaştığı ve pazar payını yüzde 20'nin üzerine çıkardığı bildirildi. (Dünya)

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa