Müzekker ve Müennes = ٱلْمُذكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ

(1/1)

iklimihuzur:
 
                           ٱلْمُذكَّرُ  وَالْمُؤَنَّثُ

                                                          Müzekker ve Müennes
 Arapça dili gramer ve kelime bakımından zengin bir lisandır. Türkçede İsim bay, bayan olsun  kelime (Öğretmen...gibi) aynı cümledir. Lakin Arapça dilinde İsimler de de bay<müzekker>, bayan<müennes> ayrımı vardır.

 Müzekker : Erkek veya gramer bakımından erkek (eril) kabul edilen İsimlerdir.

 Örnek:
                                                               
             <Öğretmen (bay)>                                                   مُعَلِّمٌ
             
             <Öğrenci (bay)>                                                     طاَلِبٌ

                                   
 Müennes: Dişi veya gramer bakımından dişi kabul edilen İsimlerdir. Müennes İsimleri Müzekkerden ayıran en belirgin özellik keimenin sonuna eklenen 'ta-i te'nis' (ة ) dir.
 Dişilik alemeti olan ta-i te'nis (ة ) eklendiği kelimeyi Müzekkerden (eril) Müennese (dişi) çevirir.

 Örnek:

                <Öğretmen (bayan)>                                          مُعَلِّمَةٌ 

                 < Öğrenci (bay) >                                               طاَلِبَةٌ
               
 

saadet-i uzma:
zannediyoruzki yanlışsak düzeltin pratikte bu ayrım pek göz önünde tutulmuyor müzekker sigası tercih ediliyor ama lehçelerde farklılıkda olabilir tabiki, bir ingilizce bile he she it ayrımı yapmış cansızlara dahi ayrı bir kullanım bi bizim dilimizde yok bu ayrım öğretmen aynı öğretmen estgf  :)

tşk ederiz gramer açısından yine faideli bir çalışma  s17

iklimihuzur:

 Müzekker, müennes ayrımı pratikde de aynı, bunlar hiç bir surette değişmez. Değişirse muhatapların karışımı ile, cümleler deyim yerindeyse 'arap saçına' döner.
 Pratikde değişen kelimenin son harfin harekesidir. Gramerde kaideler için hareke çok önemli iken, pratikde kaidelerle uğraşılmasın diye eğitmenlerin çoğu son harekeyi harekelemezler..
 Ve pratik Arapça eğitmenleri her nekadar arapça gramersiz, kaidesizde öğrenilir, lisan olarak konuşulabilir derlersede ben bu fikre katılmıyorum ..  s17

saadet-i uzma:
bu sadece arap dili için geçerli bişi değil her mevzu içinde önemli bir ayrıntı hiçbişeyin kaidesini kurallarını bilmeden yapamayızki kalsın bu dil ise daha  bi önem kazanır bizde katılmadık o görüşe :)iklimihuzur:

 Pratik ezbere dayalı bir eğitim, tekrarla ve formüllerle hafızalarde kalıcı olmasını sağlanıyor.
 Gramerde harekesine varıncaya kadar nedenleri öğretiliyor.
 Nedenlerini bilince pratik daha kalıcı olur kanaatindeyiz.
 Lakin gördüğümüz pratik eğitmenlerimizin otak görüşü gramer uzun vade ve dikkat,gayret isteyen bir çalışma.. ve Şer-i ilimler (tefsir,hadis..vs) için gerekli.
Pratik konuşmaya yönelik, belli başlı kaideler bellendikden sonra detay kaidelere girmeden de öğrenilebilir..

 Lisan dersinde talebelerin genelde gramer bilgisi olanları başarılı olduğunu yakini müşade ettiğim için halen pratik gramersiz olmaz kanaatindeyim..
 Tıpkı gramer eğitimi alırken, arapçayı dil olarak kazanmak için gramerin başlı başına yetmeyeceğini sürekli savunduğumuz gibi ...  s17

Navigasyon

[0] Mesajlar